۹

زن بی حجاب به جهنم میرود و زن با حجاب به بهشت

saeidpersian.blogspot.com – به نازم به این عدالت الله که به عملکرد و رفتار یک زن توجه نمیکند بلکه به پوشش یک زن نگاه میکند!! پس اگر اینگونه بی عدالتی در بهشت و جهنم الله است که هر زن با حجاب با ظلم وارد بهشت شود، واقعا این بهشت من درآوردی یاد من را به حکومت جمهوری اسلامی میندازد که هر کسی ولایت فقیه را قبول دارد از حکومت پاداش میگرد!! با درود بر شما، سعید آزاد ادامه...
تصویری از Saeid Azad
ارسال شده توسط Saeid Azad ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها