۹

ما خواهان غرامت از انقلابیون سال پنجاه هفت هستیم

iran57ti.blogspot.com – ما فرزندان انقلاب دیروز و نسل سوخته امروز، از انقلابیون 57 که هنوز به اشتباه خود اقرار نکرده اند و باعث بدبختی ,فساد,تیره روزی ,فحشا ,زندان,اعدام بهترین جوانان این سرزمین شده اند، شکایت داریم. ما را به روزی رسانده اند که با مدرک های عالیه دانشگاهی کاری برایمان وجود ندارد. همه داشته های قبل را نابود و چیز جدیدی ارائه ندادند. در کل بهترین سالهای زندگی ما را در یک کشور غنی و ثروتمند نابود کردند و عاملان اصلی آن همان انقلابیون 57 هستند که از کردار خود ابراز پشیمانی نمیکنند، ما از این افراد ادعای خسارت و غرامت میکنیم. ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها

تصویری از Urumiye

Urumiye حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

با این کارهایتان می خواهید جنایت های محمدرضا پهلوی و پدرش را ماست مالی کنید؟

تصویری از humanwatch

humanwatch حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

خود انقلاب اشتباه نبود بلکه تبدیل شدن اسلامیستها به عنوان آلترناتیو اشتباه بود هر چند که بعد از 33 سال هنوز مشکل آلترناتیو وجود دارد.با نبود چنین آلترناتیوی این نسل نیز نمی تواند زیاد موفق عمل کند ولی در شرایطی که حاکمیت سرنگون شود امکان رشد آلترناتیو بهتر می تواند فراهم شود یعنی این فرصت به وجود خواهد آمد سوای آنکه موفق شود یا نه
به هر حال بحث خوبی طرح شده است تا هر کسی بگوید که آلترناتیو پیشنهادییش چیست ونقدش به دیگر آلترناتیو ها چیست