۹

غارت و چپاول ایران توسط اعراب پس از هزار و چهارصد سال همچنان ادامه دارد

fozoolemahaleh.com – این همه شکایت و درد و رنج را باید به کجا برد؟. چه کسی صدای ناله مام میهن را می شنود؟. هزار و چهارصد سال از یورش تازیان و غارت کشورمان توسط اعراب می گذرد و باز هم، تازیان مسلمان کشورهای عربی، مشغول دزدی و کشیدن شیره جان ایران زمین هستند.تنها کشور کوچک قطر، که به اندازه جمعیت آن کشور، ایران فقط دانش آموز و دانشجو در مدارس و دانشگاه ها دارد، ماهیانه سه هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم ایران زمین را می بلعد و دست اندرکاران رژیم خونخوار اسلامی، اینقدر درگیر دزدی و چاپیدن هر چه بیشتر ایران به دست خودشان و خانواده های شان هستند، که این دزدی قطری ها و دزدی دیگر کشورهای عربی چون عربستان صعودی از میادین مشترک گازی و نفتی، به چشم آن مزدوران بیگانه، خرد و ناچیز است.... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها