۱۰

سخنان منطقی رضا پهلوی در مورد آنچه دیگر احزاب برای آزادی ایران انجام نمیدهند

youtube.com – به همچین کسی برای اتحاد برای رسیدن به آزادی و عزت ایران نیاز داریم. ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها