۹

از آنطرف پشت بام افتادن و کوبیدن مرجان خواننده- برای مرجان!

khorshidneshan.blogspot.com – مرجان، در سالهای نخستین پس از انقلاب ۵۷ به زندان می‌‌افتاد. دو سال به سیاه چال‌های رژیم افتاد که ۸ ماه اش انفرادی بود. چند نفر از ما خبر داشتیم که به خواننده محبوبی که با صدای او بزرگ و عاشق شدیم و جوانی کردیم چنین رفته است؟ به قول خودش می‌‌توانست مانند بسیاری دیگر ترک وطن کند و ولی‌ انتخابش چیز دیگری بود. امروز ولی‌ انتخاب او را بسیاری از ما -و خود من- خوش نداریم و رفتنش به پناه سازمان مجاهدین خلق را نکوهش می‌‌کنیم. ولی‌ خود ما در حق هنرمندانمان چه کردیم؟ تب و تاب انقلابی مجالی نگذاشته بود که مردمان از خود بپرسند که آن هنرمندان محبوب‌شان چه می‌‌کنند و کجایند؟ همان‌ها که در کنارشان بزرگ شده بودیم و در آن روزهای انقلابی کافه خوان و رقاصه خواندیم اشان. از مرضیه چه احوالی گرفتیم؟ با ویگن چه کردیم که مجبور شد در حال احتضار جلوی دوربین بیاید و برای پرداخت هزینه علاجش پول جمع کند. از خود پرسیدیم که عماد رام کجاست و چگونه زندگی‌ می‌‌کند و امرار معاش؟ می‌‌دانستیم که او را شلاق زدند و به زندان انداختند؟ منوچهر سخایی اصلا که بود و چه کرد و چه می‌‌خواند و چه بر سرش آمد؟ تنها گفتیم که پیوستن اشان به این سازمان به کارنامه هنری‌شان خدشه وارد کرد و همان دوستان و طرفداران‌ واکنش‌های تندی نشان دادند و پرونده‌شان را بستند و انگار زنده زنده در خاک کردنشان. سخن از درستی‌ و نادرستی‌ فعالیت سیاسی هنرمندان یا پیوستن اشان به هر گروه سیاسی و بلاخص سازمان مجاهدین خلق نیست. ایشان مختار بودند که راه خود را انتخاب کنند و -چه درست و چه غلط- سیاسی باشند و برای اهداف خود مبارزه کنند. ما با ایشان و دیگر هنرمندانمان چه کردیم! بجز اینکه آثارشان را کپی‌ کردیم و دیگر برایمان اهمیت نداشت که در چه حالند. "لینک" ای را طرفداران مجاهدین خلق در وبسایت "بالاترین" به اشتراک می‌‌گذارد که مصاحبه ای است با مرجان. ۲۱ از ۷۱ رای دهنده منفی‌ دادند. سخنها چه بود؟ یکی‌ می گفت که "من مرجان را دوست داشتم و امروز از او متنفر شدم" و دیگری می گفت "مرجان برای ویزای اروپا خودفروشی کرده است" و آن یکی‌ او را "رقاصه کافه ها" می‌‌خواند. با اطمینان می‌‌گویم همان که ناسزایی را هم نثار این هنرمند کرد، با صدای او زمزمه‌ها کرده بود و خاطره‌هایی‌ دوست داشتنی از شنیدن صدایش داشت. ولی‌ چه شده که همهٔ ما اینشکل ناعادلانه همه را در کفه ترازو می‌‌گذاریم و سپید و سیاه می‌‌کنیم؟ تا هر نوشته ای و سخنی می‌‌بینیم و می‌‌شنویم که به مذاقمان خوش نمی‌‌آید، می‌‌کوبیم اش و جبهه‌ می‌‌گیریم؟ مشکلات فرهنگی‌ شدیدی داریم و شنیدن از اتحاد و یکپارچگی بین ایرانیان چون یک رویای شیرین و ولی‌ دست نایافتنی در آینده های نزدیک است! ادامه...
تصویری از khorshidneshan
ارسال شده توسط khorshidneshan ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها

تصویری از humanwatch

humanwatch حدود ۷ سال پيش گفت:

۰

ویدئو 3 خیلی مزخرف بود. کم مانده مرجان , مریم رجوی را در ماه ببیند.اوج چابلوسی انسانی دیگر و مدح و ثنایش را گفتن حال آدم را به هم می زند. مرجان نیز یک انسان مسخ شده و از خود بیگانه شده است

تصویری از sunrise

sunrise حدود ۷ سال پيش گفت:

۰

نوی یکی از مصاحبه های مرجان گفت که دو فرزندش را حکومت ایران اعدام کرده .