۸

کدام بندگان به بهشت میروند؟

facebook.com – یکی از صحابه از نقی پرسید: ای امام (adj)! کدام بندگان به بهشت میروند؟امام فرمود: دو دسته از بندگان به بهشت دخول میکنند: اول مردمانی که مغزشان را آکبند نگاه داشته اند و دسته دوم ماله کشان دینی هستند.از جدم رسول لولا نقل است که شب اول قبر ابتدا مغز بندگان چک میشود، اگر آک بود خیلی سریع به بهشت هدایت میشوند.اصحاب با شنیدن این حدیث خیلی سریع مغزشان را ریست کردند تا آن دنیا را برای خود بخرند. ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها