۸

خیابان خواب ها در مجارستان مجازات می شوند

persian.euronews.net – براساس قانون جدیدی در مجارستان افراد بی خانمانی که در مکان های عمومی زندگی می کنند، به پرداخت جریمه یا حبس محکوم می شوند. خیابان خواب ها در این کشور نخست اخطار می گیرند و اگر ظرف شش ماه پس از آن، کار خود را تکرار کنند، مجازات می شوند. بعضی از بی خانمان ها مجازات زندان را آن هم فقط به دلیل خوابیدن در خیابان ناعادلانه می دانند. آنها می گویند که خیابان-خواب های فقیر جای بهتری برای رفتن ندارند و گذشته از این نمی توانند جریمۀ نقدی بپردازند. ماته کاشیچ، شهردار منطقۀ هشت بوداپست پیشنهاد وضع قانون جریمۀ خیابان-خواب ها را داده است. او درباره کیفیت اجرای این قانون در مصاحبه ای گفت: «تاکنون کسی بخاطر خوابیدن در خیابان به زندان نیفتاده است. کسی هم جریمه نشده است. چنین حرف هایی تحریف و سوءتعبیر گفته های مسئولان است. کسانی که به این قانون حمله می کنند، می توانند به کار خود ادامه بدهند، اما حرف شان درست نیست. چنین مقرراتی ماهیت پیشگیرانه دارند.» در بحث پیرامون چنین قوانینی این پرسش مطرح است که آیا می توان فقر و بی سرپناهی را به عنوان جرم مجازات کرد یا خیر. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها