۹

مصاحبه اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی

parsdailynews.com – صبح امروز:آنچه در پی می‌خوانید بخش اول مصاحبه اختصاصی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران با وب‌سایت «صبح امروز» است. به عنوان اولین سوال، آقای پهلوی جایگاه شما در جغرافیای سیاسی ایران کجاست؟ مانند ده‌ها و صد‌ها فعال سیاسی ایرانی دیگر، تنها یک فعال سیاسی هستید و یا جایگاه یک رهبر سیاسی را برای خودتان متصور می‌شوید؟ از ۲۱ سال پیش که فعالیت‌های سیاسیم را آغاز کردم، یک نیت و یک هدف و یک رسالت برای خودم بیشتر نمی‌شناختم و آن دفاع ازحقوق بشر و دموکراسی به مفهوم اخص کلمه در کشورمان بوده است. از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی پیدا بود که انگیزه‌ای برای دلسوز بودن نسبت به حال مردم ایران ندارد. همانطور که شما خودتان می‌دانید روندی در کشور به لحاظ خفقان و نقض حوق بشر طی می‌شود که در آن به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود که کشور به سمت ترقی، در جهت مدرنیته، در جهت آزادی‌ها و برابری‌هایی ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها