۱۱

گفت‌وگوی اختصاصی «صبح امروز» با فرزند آخرین شاه ایران - رضا پهلوی: نام «پهلوی» سرمایه است

rezapahlavi.org – صبح امروز، فرشاد محمدی: فرزند آخرین پادشاه ایران است، هم صدایش به محمدرضا رفته و هم چهره‌اش. مودب و خوش برخورد اما وقتی که پای پدرش به میان باشد، عصبانی هم می‌شود؛ پدرش انقلابیون را به کشتن داد. در عوض، انقلابیون هم پدرش را دق مرگ کردند. با انقلاب و انقلابی «پدر کشتگی» دارد. ما هم که حتماً فرزندان انقلابیم؛ انقلابی که یک را با یک برابر نکرد. حالا او از برابری می‌گوید؛ برای شروع نقطه خوبی است. می‌خواهد نفر شماره یک ایران را به دادگاه بکشاند. از خطر «تجاوز بشر دوستانه» می‌گوید و خواهان «حمایت جهانی» است. از جنبش سبز می‌گوید و اصلاحات را رد می‌کند. خود را فرامسلکی، فرامذهبی و فراحزبی می‌داند. آنچه در پی می‌خوانید بخش اول مصاحبه اختصاصی رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران با وب‌سایت «صبح امروز» است. به عنوان اولین سوال، آقای پهلوی جایگاه شما در جغرافیای سیاسی ایران کجاست؟ مانند ده‌ها و صد‌ها فعال سیاسی ایرانی دیگر، تنها یک فعال سیاسی هستید و یا جایگاه یک رهبر سیاسی را برای خودتان متصور می‌شوید؟ از ۲۱ سال پیش که فعالیت‌های سیاسیم را آغاز کردم، یک نیت و یک هدف و یک رسالت برای خودم بیشتر نمی‌شناختم و آن دفاع ازحقوق بشر و دموکراسی به مفهوم اخص کلمه در کشورمان بوده است. از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها