۱۱

فروغ هم به حصر رفت

pesarirouni.blogspot.com – فروغ فرخزاد شاعر هزاران عاشق ایرانی هم در روز تولدش به حصر رفت. هشنم دی ماه عاشقان هنر به طرف ارامگاه وی رفتند ولی چه سود او نیزدر محاصره بود. ارامگاه ساکت بود و فروغ به خواب رفته بود. فروغ جان تولدت مبارک//////وداع : ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها