۹

گفتگو : سئوالاتی پیرامون آنارشیسم , چگونه ساختن جامعه آنارشیستی از همین امروز ممکن است?

anarchoanarchia.blogspot.com – آیا آنارشیست ها با نهاد قانون منظورم قوه قضائیه هست مشکلی دارند و به طور کل چه دیدی دارند به این قضیه ؟! قانون, توسط دولتها و احزاب آن نوشته و تدوین می شود و در درجه اول در خدمت دولتها است. در جوامع سرمایه داری قانون در خدمت دولت و منافع سرمایه داری است. قانونی که توسط مردم تدوین شود و در جهت راحتر و بهتر زندگی کردن اون ها باشد طبیعتا از اون حمایت می کنیم.در واقع از توافقات و قرارداد های اجتماعی که مردم تدوین کنند دفاع می کنیم. اما در رابطه با صلاحیت قوه قضائیه ابهامات و سئوالاتی وجود دارد چراکه واقعا چه کسی از بین انسانها صلاحیت دارد که در مورد دیگری قضاوت کند و تازه حکمی هم صادر کند که حتی به قیمت جان و زندگی فرد منتهی شود که تازه بسیاری از مجازات ها غیر قابل برگشت هست و مجازاتها باید به گونه ای باشد که در صورت اشتباه قابل جبران باشد و بتوان آن را برگرداند.در مورد اعدام و زندان که جان و عمر انسان تلف می شود وغیر قابل برگشت هست باید تجدید نظر کرد. ما نیاز به قوه قضائیه ای داریم که مبنای کارش نه انتقام و خدمت به دولت یا سرمایه داران بلکه هدفش باید کاملا مشخصات وخصوصیات انسانی داشته باشد .قوه قضائیه جامعه آنارشیستی نباید حکم غیر انسانی صادر کند و باید از حقوق انسانها و حیوانات و محیط زیست دفاع و حمایت کند.قوه قضائیه نیز باید مستقل باشد و کسانی که در این رشته درس می خوانند شورای قضات را تشکیل می دهند و به شکل خود مختار به اداره قوه قضائیه خواهند پرداخت اما اجازه دادن احکام غیر انسانی نخواهند داشت و قوه قضائیه نیز مانند هر نهاد دیگری توسط خبرنگاران و انجمن های دفاع از حقوق بشر و حقوق حیوانات و محیط زیست و شوراهای شهر یا روستا محل ,تحت نظارت قرار خواهند گرفت چراکه هیچ نهادی بدون نظارت جمعی و همگانی وجود نخواهد داشت و حتی اگر فردی یا افرادی مایل بودند که به هر نهاد یا ارگانی نظارت داشته باشند باید این امکان برای همه فراهم باشد چراکه هیچ فردی نسبت به فرد دیگری برتری ندارد و همه حقوق برابر خواهند داشت و هیچ چیزی نباید از دید مردم و شهروندان پنهان بماند.... ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها