۱۱

متن کامل کتاب«دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست» دراینترنت

mirfetros.com – باتوجه به استقبال گسترده ازچاپ سوم کتاب«دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»ودرپاسخ به درخواست های مکرّر ِ هموطنان عزیزوخصوصاً دانشجویان درداخل ایران،بزودی، متن کامل کتاب «دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»(چاپ سوم،باویرایش جدیدوالحاقات واضافات)،درتارنمای نگارنده منتشر می شود. ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها