۱۰

به جای افسوس خوردن برای گذشته، بیایید به فردایی روشن بیاندیشیم

fozoolemahaleh.com – اپوزسیون داخل هم بی نهایت شایسته تکریمند چه در این ۳۰ سال با همه محدودیت ها، حذف ها، سرکوبها، خشونتها و جنایات رژیم از پا نیفتادند و هر دو اینها پایاپای با هم در عین نگرشهای متفاوت که طبیعی هم هست اما حرکت جامعه را به جلو هدایت کرده اند. آنهم در زمانه ای که که حکومت اسلامی به مدد همراهی امپریالیزم و با سوء استفاده از تمام عقاید مذهبی و به مسلخ بردن همه تفکرات و اندیشه ها برای به دست اوردن قدرت از هر روشی برای نابودی و ضربه زدن و انحراف جامعه استفاده نموده اند. و صد البته حساب اپوزوسیونهای ساختگی و بدلی که در طی این سالها هم غرب و هم جمهوری اسلامی پرورانده اند تا نقش اپوزوسیون واقعی را کمرنگ و یا خنثی سازند حسابی جداگانه است. ادامه...
تصویری از آرش سام
ارسال شده توسط آرش سام ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه
برچسبها :

دیدگاه ها