۱۰

جلادی از کابل

andishehnovin.blogspot.com – غیر قابل تصور است که یک فروشنده روز نامه از مونیخ مسوًل قتل 30000 افغان باشد و علیه پنج تن از همدستان آن تحقیقات نیز جریان دارد گزارش از هفته نامه Focus آلمانی، گزارشگر: Josef Hufelschulte - شماره 11\50 تاریخ 12 دسامبر سال 2011 م - برگردانده بفارسی حامد یوسف نظری در ایستگاه قطار مرکزی مونیخ شب ها محل رفت و آمد افرادی است که ناشناس اند، مردی از افغانستان در کنارۀ انبوهی از روزنامه های تازه نشر شده ایستاده و نگاهش همیشه به سمت زمین است، «عادل ن.» (نام مستعار) که تازه ترین روزنامه ها را برای رهگذران تعارف می کرد و از دریافت بخشش به پاس سپاس سراش را به جلو خم می کند. طوریکه از ظاهراش مشاهده می شود، نمی خواهد به هیچ قیمتی جلب توجه قرار گیرد! اما شواهد و مدارکی وجود دارد و حاکی از آن است که او در گذشته مانند امروز اینگونه خجالتی و شرمنده رو نبوده است، زیرا نظر به گزارش و تحقیقات سارنوالی شهر مونیخ این مرد تقریبا 60 ساله می تواند یک آدم کش بی رحم حرفه یی باشد. عادل ن.که در رژیم کمونیستی محمد نجیب الله در کابل در مقامی مهم در دستگاه استخباراتی امنیت دولتی ایفا وظیفه کرده، نظر به گفتۀ شاهدان «شیطانی در قیافۀ انسان» است. نظر به نخستین گزارشات ادارۀ جنائی ایالت بایرن آلمان، براساس اسنادیکه در این رابطه جمع آوری شده، وی متهم به جنایت علیه بشر است. عادل ن. مسؤول قتل تقریبا سی هزار انسان می باشد. مقتولان شامل مردان، زنان و حتی کودکان را هم بوده اند، درآن زمان مخالفان حاکمیت را تیر باران می کردند و یا تا دم مرگ شنکجه می نمودند و حتی بعضی ها را زنده به گور می کردند. گزارش دهنده گان آنانی اندکه بعد از اخراج قشون اشغالگر و جنگ ها و حملات مجاهدین که کابل را به جهنم تبدیل کرده بودند، جان به سلامت برده اند. آقای عادل ن. توسط سازمان استخباراتی (KGB) تربیه شده بود. بعد از پیروزی مجاهدین و آغاز حکومت اسلامی وی ازافغانستان به سوی اروپا مهاجرت کرد و در آلمان مقیم و از چندی بدینسو تابعیت آلمان را پزیرفته است، طوریکه معلوم می شود موضوع پیچیده است. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها