۱۱

مطهری خطاب به کوچک زاده : خفه شو ، پفیوز

youtube.com – ای وای بر این ملت بدبخت ادامه...
تصویری از astiac
ارسال شده توسط astiac ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها