۱۱

آقا شما را به خدا ! تنگه هرمز را هم مثل پرسپولیس نبندید ...

akhondnameh.blogspot.com – چون آنجا تا یک رویانیانی پیدا کنید و یک نیم فصلی طول بکشد تا اسم ناوها و موشک ها را یاد بگیرد... نصف ایران بر باد رفته! ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها