۱۰

تقدیم به شهبانو فرح پهلوی مادر ایران من

youtube.com – یادمان باشد شاهزاده با ما درکنار دریای خزر قرار گذاشتند ادامه...
تصویری از آرش سام
ارسال شده توسط آرش سام ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها