۱۱

دانلود کتاب “نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری

azadieiran2.wordpress.com – ین اثر یکی‌ از یادداشت‌های روزانه‌ نادره افشاری است،همراه با فاکت‌ها و اسناد بسیاری برای گزارش لحظه به لحظه جنبش ضد خشونت و مدرن این روزها،برای عبور از درون حاکمیت به دنیای آزاد و مدرن ،در تابستان داغ ۱۳۸۸ و چند روز پیش و پس از این تابستان تب دار.ایشان با این کار فضای آن روز‌ها را نشان میدهد.هر چند که همهٔ ما می‌دانیم که بخشی از حکومتیان در پی‌ ملا خور کردن این جنبش،از هیچ ترفندی رویگردان نیستند. به اعتقاد نادره افشاری عنوان این اثر (نه روسری ، نه تو سری ، مملکته دوست پسری)یکی‌ از شعر‌های این روزاست که که باور ایشان سیاسی‌ترین و انسانی‌‌ترین شعر این جنبش ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها