۹

به دنبال گناه کار نگردید چون همه گناه کاریم

pesarirouni.blogspot.com – همه گناه کاریم چون عقاید مختلف داریم و نمی خواهیم به صدای دیگران گوش کنیم. همه گناه کاریم چون همه چیز و همه اشخاص برای ما مقدس هستند همه ما گناه کاریم چون نمی خواهیم تعصب را کنار بگذاریم. این شاید دلیلی باشد برای اتفاقاتی که بعد از مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با مسیح علینژاد پیش امد و باعث واکنش هایی تند در بین هر دو جناح پیش امد که اصلا خوشایند نبود. همه سعی میکنند دیگران را محکوم کنند ولی غافل از اینکه گناه کار اصلی خود ما هستیم . همه سعی میکنند یکدیگر را سانسور کنند و فحاشی نیز از سوی یک گروه خاص نیست و نبوده گاهی این سانسور ها به حدی بوده که کاسه صبر دیگران را لبریز کرده و در این بین افراد تندرو ابتکار عمل را به دست گرفته اند و این چنین جریاناتی را به وجود اورده اند متاسفانه جای نقد را با بازجویی عوض کرده اند و در این فضا نمی شود خوب را از بد تشخیص داد. چرا باید بهانه به دست این مدل اشخاص داد که هر طور که میل شان می کشد رفتار کنند چرا باید صدای گروه هی خاص را سانسور کرد تا در بین افراد تندرو سوئ استفاده کرده و فضا را به نفع خود دگرگون کنند . چرا نباید شفاف و بدون حاشیه عمل کرد تا اینگونه جنجال افرینی نشود. این موضوع دامن گیر فضای مجازی فارسی زبان شده و چه بسا در دنیای واقعی نیز اینچنین تحرکاتی دیده شود.هر دو طرف باید رسم گفت و گوی متمدنانه را بیاموزیم و به یاد بیاوریم که در شرایطی که هر دو سو فریاد می کشند صدایی به گوشی نمی رسد. ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها