۸

محسن کدیور، بدون تفسیر

youtube.com – محسن کدیور در این مصاحبه، روح الله خمینی را قهرمان مردم ایران، خدمتگزار کشور و رهبری میداند که به مردم ما اعتماد بنفس داد. از نظر کدیور، خمینی میتوانست در زمینه آزادیها بهتر عمل کند اما کارهای اشتباه دهه اول انقلاب تقصیر خمینی نیست زیرا گروههای تند رو شرائطی بوجود آوردند که آیت الله خمینی مجبور به خشونت شد ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها