۷

از اقتصاد " بخور و نمیر خاتمی " تا اقتصاد " نخور و بمیر احمدی نژاد "./ اقتصاد بعدی: " به دنیا نیا ..."

akhondnameh.blogspot.com – از اقتصاد " بخور و نمیر خاتمی " تا اقتصاد " نخور و بمیر احمدی نژاد "./ اقتصاد بعدی: " به دنیا نیا ..." ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7 taran iranmelli keshawarz sunrise porandokht s_arian

دیدگاه ها