۱۲

مصاحبه سایت انجمن رهایی ایران با دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

youtube.com – با درود به همه شنودگان عزیز آرمان چاروستایی هستم سخنگوی انجمن رهایی ایران . هدف انجمن رهایی ایران تهبه جزواتی به زبان ساده برای آموزش نافرمانی مدنی و مبارزات بی خشونت با استفاده از تجربه کشورهای دیگر می باشد .در این برهه حساس از تاریخ ايران ، ما فکر می کنیم که جامعه اپوزیسیون ایرانی وظیفه طراحی و هدایت مبارزه بر حق مردم ایران را دارد . ضمن حمایت از همه حرکت های مثبت اپوزیسیون ، مایل هستیم یکسری مصاحبه هایی را با فعالان و کنشگرایان جامعه سیاسی ايران داشته باشیم . تا کمکی باشیم به یافتن راه حلی مناسب و کار ساز برای رهایی ایران از چنگال حکومت ولايت فقيهی جمهوری اسلامی.در همین راستا امشب با دکتر محمود مرادخانی مصاحبه داریم. ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها