۸

مصاحبهٔ شهبانو فرح پهلوی با آقای میبدی ، تلویزیون پارس /06.01.2012

youtube.com – مصاحبهٔ شهبانو فرح پهلوی با آقای میبدی ، تلویزیون پارس /06.01.2012 ادامه...
تصویری از Pesar_Iruni
ارسال شده توسط Pesar_Iruni ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها