۹

سر دادن شعار زنده باد آزادي عاشورا 1390 بهبهان

youtube.com – ملت ايران از هر فرصتي براي سر دادن شعار زنده باد آزادي استفاده ميکنند. حتي در روز عاشورا 1390 بعد از سرکوب عاشورا 1388 به دست دژخيمان خامنه اي.درود بر اين دلاوران باد ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها