۱۱

حرکت مشترک-حمایت متقابل/حمایت محمد مصطفایی از طرح ارسال نامه به شورای امنیت

youtube.com – در جواب ،سوال خستگی ناپذیر (آرمان چاروستایی) /حمایت (محمد مصطفایی وکیل پرونده شکایت شاهزاده رضا پهلوی علیه خامنه ای) ا از طرح ارسال نامه و پيام حمايت از جانب ايرانيان به شورای امنیت http://mohakemeh.tk/ ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها