فاخته زمانی: زنان غیرفارس در معرض تبعیض چند برابر هستند

youtube.com – فاخته زمانیِ ، مدافع بین المللی حقوق بشر و دبیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) می باشند. خانم زمانی وضعیت زنان اقوام غیر فارس و آذربایجانی را اسفناک می دانند که در معرض فشار و ظلم چند برابر هستند. زنان چوامع غیرفارس چون آذربایجان علیرغم اینکه تبعیض قومیتی را تجربه می کنند، با تبعیض جنسیتی نیز روبرو می شوند. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : سمک ariya7 taran iranmelli Azerbaijan sunrise Pesar_Iruni

دیدگاه ها