۱۰

گفتگوی رضا پهلوی با حشمت رئیسی در اتاق انجمن سخن ( مسنجر پالتالک ) 13.01.2012

nazanin10.blogspot.com – شنبه شب شاهزاده رضا پهلوی میهمان اتاق انجمن سخن با سرپرستی آقای حشمت رئیسی بودند در مسنجر پالتالک . در اتاقی که من بودم ۵۰۰ نفر جا گرفتند وهمینطور در اتاقهای دیگر مسنجر که به علت متقاضی زیاد باز شده بودند و اگر اغراق نکنم میتوا نم بگو یم که به خوبی حدود ۲۰۰۰ نفر در همه اتاق ها جمع شده بو دند تا این گفتگوی جالب و تاریخی رو گوش بدهند . انقدر این گفتگو جالب و دلنشین بود که اصلا دلم نمی خواست تما م شود .همه صحبت ها مثل همیشه از ته قلب و با صداقت از زبان رضا پهلوی این شاهزاده عزیز که اصلا هیچ ادعایی به هیچ چیزی ندارد گفته میشد و همه حا ضران در اتاق با فرستادن گل و قلب ابراز احساسات خودشا ن را با خلوص نیت نشا ن میدا دند . حشمت رئیسی مبارز سر شناس از گروه چپ اعتقاد داشت که شاهزاده رضا پهلوی دارای بهترین شم و تیز بینی سیاسی نسبت به سایر جریان ها ست . واقعا این کار آقا ی رئیسی و هر کسی که در راه آزادی ایران و اتحاد و همبستگی برای نجات ایران تلا ش میکند جای قدردانی دارد و باید ستود هر چند هم که این یک وظیفه است برای آنها و برای تک تک ما . من در دورترین جای جهان ایستاده‌ام: کنارِ تو http://sokhanibashoma.blogspot.com/2011_08_01_archive.html صدای جلسه را از اینجا میتوا نید بشنوید > http://raisi-online.com/?page_id=39 ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها