۱۴

رژیم تهران جنگ میخواهد؛مردم استخون بچه هاشون را

youtube.com – رژیم خامنه ای برای مردم ایران جنگ میخواهد؛مردم استخون بچه هاشون را ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها