۱۰

پاسخ به یک استدلال جمهوری خواهان در مورد دیکتاتور پرور بودن ایرانیان

andarbab.blogspot.com – دوستان جمهوری خواه همیشه در استدلال های خود یک مساله را مطرح میکنند به این صورت که مردم ایران دیکتاتور پرور هستند و اگر حکومت ایران پادشاهی شود پس لاجرم دیکتاتوری خواهد شد . در پاسخ به این عزیزان باید گفت :پس اگر قرار بر دیکتاتور پروری است اولین دیکتاتور ایران اولین رئیس جمهور ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.شما عزیزان خیال میکنید که کشورهای مصر و تونس و سوریه قانون اساسی غیر دموکراتیکی داشتند . خیر آنها نیز یک جمهوری با یک قانون اساسی مترقی داشتند که از کشورهای فرانسه و امریکا الهام گرفته بودند ولی به علت اینکه همین ذات دیکتاتور پروری و همچنین دیکتاتور شدن در برخی جوامع وجود دارد وقتی همه اینها به قدرت رسیدند از قدرت کنار نرفتند و حکومتهایشان را جمهوری مادم العمر کردند. آیا بهتر نیست ما برای حل این معضل بزرگ یک پادشاهی پارلمانی داشته باشیم تا اگر مردم عادت به دیکتاتور پروری دارند و عادت دارند به شخص بالایی خود احترام بگذارند به شاهی احترام بگذارند که هیچ قدرت سیاسی ندارد؟ و قدرت اساسی و اداره کشور را به مجلس و نمایندگان مردم دهند؟ من به عنوان یک جمهوری خواهی که بعد از چند سال مطالعه در مورد حکومت های مختلف و مقایسه برای ایران به یک طرفدار پادشاهی پارلمانی تبدیل شدم به هیچ وجه به قانون اساسی رای نخواهم داد که در آن تمام وظایفی که برای شاه در نظر گرفته شده است را سمبلیک نیاورده باشد. من معتقدم تمام کارهای شاه مملکت باید در قانون نوشته شود که سمبلیک هست که ما دچار تفسیر اشتباه از قانون اساسی نشویم. مانند قانون اساسی مشروطیت که وظیفه عزل و نصب نخست وزیر را به شاه داده بود و تمام قدرت نظامی را در اختیار وی گذاشته بود و بعد اگر شاه دخالتی در امور مملکت میکرد میگفتند کودتا کرده یا در کار مجلس یا نخست وزیر دخالت میکند. قانون اساسی باید یک قانون اساسی محکم و صحیح باشد و ما دولت مردمی نمیخواهیم دولت قانون میخواهیم. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها