۱۰

الویت های که نباید فرامش کرد

irdarband.blogspot.com – اتحاد! الویت های که نباید فرامش کرد امروز همه خواهان آزادی ایران هستند همه دارای هدفی مشتر ولی دیده میشود همواره جدال هایی بر راه های پیمودن این مسیر تا آزادی ایران است .... امروز مهمترین مساله اتحاد تمام گروه های مخالف در درجه اول و سپس همدلی و همراهی همه مردم ایران در این راه نیازی بسیار مهم دیده می شود خواه می خواهید طالب جمهوری باشید خواه خواهان سلطنتی مشروطه! الان به نظر من هیچ جایی برای این بحث ها نیست و همه باید در کنار هم جمع شوند و به الویت ها دقت کنند و از تفرقه افکنی جلوگیری کنند.... ؛ اولويت اول آزادي وطن٢- ايجاد سيستم دموكراتيك و سكولار يا در قالب پادشاهي پارلماني يا در قالب جمهوري ٣- بحث در مورد نحوه اداره حکومت ... فدرالیته ... یا ... ادامه...
تصویری از irane_d
ارسال شده توسط irane_d ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها