۱۱

خشم انقلابیون 57 و مذهبیون ایدئولوگ از حرکت شجاعانه گلشیفته فراهانی

iran57ti.blogspot.com – خشم انقلابیون 57 و مذهبیون ایدئولوگ از حرکت شجاعانه گلشیفته فراهانی. گلشیفته که از نسل ماست و میداند چه میخواهد در حرکتی شجاعانه در اعتراض به استبداد دینی و مذهبی تصویر برهنه اش را بر روی یک مجله فرانسوی منتشر کرد. این کار خشم انقلابیون 57 و مذهبیون و حتی کسانی که بر کوس آزادی و دموکراسی در ایران میزنند اما در پس ذهن خود تفکر مذهبی زن ستیز دارند بر انگیخت به نحوی که مقاله ها نوشته شد که گلشیفته به جنبش لطمه زد و گلشیفته ما را عقب انداخت . ما ضمن ابراز انزجار از این تفکر زن ستیز مذهبی درودهای گرم خودمان را به گلشیفته فراهانی میفرستیم و تفکر او را میستاییم که ابراهیم وار ایستاد و تبر به جان استبداد مذهبیون و انقلابیون 57 زد منبع : https://www.facebook.com/enghelab57 ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها