جنگ سرد

۵

وظيفه هر روزه ، هر ساعته و هميشگي فرزندان ميهن پرست و انديشمند ايران : افشاگري عالمانه در مبارزه دايم و بي امان با جريان شوم پانتركيسم

taleshan.com – در مورد وظايف و برنامه هاي پانتركيستها در دوران جديد پس از جنگ سرد و استقلال كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، بحثهاي زيادي در محافل پان تركيستي در داخل تركيه، در جمهوري آذربايجان و خارج از اين مناطق صورت گرفته است. اما هيچكدام از اين بحث ها به اندازه پيشنهادات صبري بدرالدين براي پان تركيستها جذابيت نداشته است. مي توان پس از ضياءگوك آلپ، بدرالدين را مهمترين ايدئولوگ جريان پان تركيستي دانست. ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
۲۰

نقش سوئد در تحرکات تجزیه طلبانه

iranara.blogspot.com – سُنت جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، از سنت-های کهن فرهنگی و عمیقأ نهادینه شده-ی جامعه-ی سوئد است و بر خلاف بسیاری کشور-ها و فرهنگ-ها، علاوه بر اینکه عملی نکوهیده نیست، که حتی ستایش-انگیز و بسیار مثبت است! دستگاه-های امنیتی سوئد "سِـپـو (SÄPO)" بسیار با تجربه-اند و پخته و حساب شده و بدور از هیاهو عمل می کنند! تاکنون در باره-ی نقش سوئد در مسایل امنیتی جهان و بخصوص ایران، تحقیقات کمی صورت گرفته است و یا شاید در حد هیچ! و این البته به دو دلیل بوده است. اول، ظاهر عملکرد دمکراتیک این کشور در سطح ملی و جهانی و تبلیغاتی که پیرامون این قضیه (بخصوص در دوران جنگ سرد) صورت گرفته است. دوم بدلیل آنکه دستگاه-های امنیتی سوئد بسیار با تجربه-اند و پخته و حساب شده و بدور از هیاهو عمل می کنند! ما می خواهیم در حد اشاره، در این نوشته به این موضوع و ارتباط آن با امنیت ملی و منافع ملی ایران، صحبت کنیم. ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
۲۳

جنگ سرد آب در مقابل نفت بین ایران و افغانستان

30mail.net – سرانجام معضل توقف تانکرهاى سوخت رسان در مرز ايران و جلوگيرى از ورود آنها به کشور مقصد، بالا گرفت و تعداد زيادى از افغان ها در دو مرحله با تجمع در مقابل سفارت ايران در کابل به اين ماجرا اعتراض کردند. ابتدا اعتراض ها به صورت نرم و خفيف و بيشتر با وجوهى نمادين برگزار شد. اما به فاصله دو روز نوع واکنش ها تغيير کرد و بر شمار تظاهرکنندگان افزوده شد و صداها بلند شد و ابتدا يک نفر و سپس تعداد زيادى عليه دولت و رييس جمهور ايران لب به اعتراض گشودند. مساله جالب توجه در اين ميان نقش جبهه مشارکت ملى افغانستان بود که مسئوليت عمده ساماندهى تجمع را برعهده داشت. ...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش اقتصاد