سرگرمی

۲۱

در پي افتتاح سايت ريشه ها، ارزش سهام بالاترين 85 درصد سقوط كرد

friendfeed.com – در پي افتتاح سايت ريشه ها، ارزش سهام بالاترين 85 درصد سقوط كرد ...
تصویری از SHAYGAN
ارسال شده توسط SHAYGAN حدود ۸ سال پیش در بخش
۲

صحنه پرتاب گوجه فرنگی به سمت احمدی نژاد در ژنو کف زدن متکی برای او

youtube.com – صحنه لحظه پرتاب گوجه فرنگی به سمت احمدی نژاد و خالی شدن صندلی ها. 20.04.2009 ...
تصویری از Jinus
ارسال شده توسط Jinus حدود ۸ سال پیش در بخش