کشتار مردم سوریه توسط دیکتاتور بشار اسد + 18

۹

کشتار مردم سوریه توسط دیکتاتور بشار اسد + 18

youtube.com – کشتار مردم سوریه در تاریخ 26 مارس در شهر درعا، توسط دیکتاتور دوست و طرفدار رژیم آخوندی ، بشار اسد.(هشدار، فیلم حاوی صحنه های دلخراش است)لطفا فقط افراد بالای 18 سال که دارای قلبی سالم هستند نگاه کنند. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه