اولين سينما در ايران

۷

اولين سينما در ايران

kanooneiranian.blogspot.com – بر اساس شنيده ها، قول ها و خاطره ها، سينما " سولي " اولين سينما در ايران، در زمستان 1279 هجري شمسي در تبريز توسط کاتوليکها تاًسيس شد. اين حداقل چهار سال پيش از اقدام " ميرزا ابراهيم خان صحاف باشي " در راه تاًسيس نخستين سالن عمومي در ماه رمضان 1322 هجري قمري در خيابان چراغ گاز ( برق ) است سينما سولي در پاساژ تبريز ( خيابان پهلوي سابق ) با گنجايش صد نفر، هر روز يک نوبت فيلم نمايش مي داده است و اين رويه تا سال 1295 که به لحاظ عدم دستيابي به فيلمهاي جديد تعطيل شد، ادامه داشت ...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر