گاهنامه

۱۲

گاهنامه گویا آی تی شماره ۱۲

scribd.com – باز به همراه شما هستیم با نسخه دیگری از گاهنامه گویا آی تی که گلچینی از مطالب به روز سایت در آن قرار گرفته است. البته با پوزش فراوان در این شماره نتوانستیم صفحه تازه ها را آماده کنیم ولی در نسخه های آینده این مشکل نیز رفع میشود. هم چنین بحث داغ چند روز گذشته آیپد مینی بوده است که در این شماره درباره آن مطلبی را منتشر کرده ایم ولی بقیه مطالب تکمیلی در نسخه های آینده منتشر خواهد شد. برای هرچه بهتر شدن این نشریه الکترونیک لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. ...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش
۸

گاهنامه فرهنگی، ادبی‌ و اجتماعی پندار - شماره ۴

pendaarmagazine.co.uk – در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي خورد و مي تراشد. اين دردها را نمي شود به كسي اظهار كرد، چون عموما عادت دارند كه اين دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيشامدهاي نادر و عجيب بشمارند. و اگر كسي بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان سعي مي كنند آن را با لبخند شكاك و تمسخرآميز تلقي بكنند ... صادق هدایت شصت سال پیش صادق هدایت در تنهائی معنوی و فکری خویش رشته حیات پرثمر خود را با جامعه ای که او از آنان به عنوان رجاله ها و لکاته ها نام می برد، قطع کرد. بحث بر سر درستی و یا غلط بودن عمل او نیست، چه هر کس مختار است تا بدان گونه که شایسته میداند بزید و بمیرد. ...
تصویری از ImanNabavi
ارسال شده توسط ImanNabavi حدود ۸ سال پیش در بخش