ناله و شيون ها ی مادر داغ دار،مراسم چهلمین روز جان باخته بهنود رمضانی در قائمشهر-ویدیو

۱۱

ناله و شيون ها ی مادر داغ دار،مراسم چهلمین روز جان باخته بهنود رمضانی در قائمشهر-ویدیو

youtube.com – به گزارش فيسبوک شهيد بهنود رمضانی پنج شنبه يعنی يک روز قبل از برگزاری مراسم چهلمين روز شهادت شهيد بهنود رمضانی در استان مازندران، پدر بهنود به اطلاعات قائمشهر احضار می شود و تهديد می شود که در اين مراسم اربعين فرزندش حق صحبت کردن ندارد وبايد سکوت کند. روز جمعه مادر بهنود که در دلش دنيای آشوب و غم موج می زدند، در فراغ جگرگوشه اش تاب سکوت نمی کند و با فرياد و مرثيه خوانی از تمامی مردمان ايران می خوهد سکوت نکنند چرا که دشمن به ميدان آمده تا زندگی تک تک ايرانيان را نابود کند. صفحه فيسبوک شهيد بهنود رمضانی با آپلود ويديوی کوتاه از ناله و شيون ها مادر داغ دار بهنود، اينگونه نوشته است: انها نميدانستند بهنود ديگر فرزند رمضانی ها و گلستانی ها نيست بلکه شهيد اين ملت است و ملت فرزندان خويش را تنها نميگذارد. انها نميدانستند و نخواهند فهميد چون به روز پاسخگويی ايمانی ندارند... و اری خدايی هست. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه