ميل جنسي+سكس+ناتواني جنسي+طلاق+آمار طلاق+فيلم پورنو

۸

تا حالا محض رضای خدا فيلم پورنو رايت كردی؟

gameron.wordpress.com – هر از گاهي اطلاعاتي راجع به افزايش آمار طلاق در كشور منتشر ميشود اما در بين دلايل بروز اين پديده هيچگاه به مقوله ي ناتواني جنسي زوجين اشاره اي نميشود. خيلي از مردان ايراني آرزو دارند همسري اختيار كنند كه قبل از ازدواج هيچگونه سكسي نداشته باشد اما همين مردان بعد از ازدواج، وقتي مي بينند كه همسرشان طبعي سرد دارد، زمين را به زمان ميدوزند. ناگفته پيداست كه عامل بسياري از طلاق ها، همين مشكلات جنسي زوجين است كه صد البته بيشتر در ميان زنان شيوع دارد تا مردان زيرا شرايط جامعه به گونه ايست كه مردان امكان بيشتري براي كسب تجربه ي جنسي قبل از ازدواج را دارند. ...
تصویری از SHAYGAN
ارسال شده توسط SHAYGAN حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه