توریسم

۳

ترکیه در اقتصاد آذربایجان 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است

fa.trend.az – سامیر ولی یف، رئیس بخش اجرایی وزارت توسعه اقتصادی آذربایجان روز پنج شنبه در باکو درکنفرانس همکاری بین آذربایجان و ترکیه تحت عنوان " توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی " گفت: "از لحاظ حجم سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی در آذربایجان، جمهوری ترکیه جایگاه اول را دارد". سامیر ولی یف افزود: "در حال حاضر، بیش از هزار شرکت ترکیه در بخش های مختلف اقتصاد آذربایجان با موفقیت فعالیت می کنند. ...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۹ سال پیش در بخش اقتصاد