سر بریدن

۶

آقای مرجع تقلید، آشپزی کردن نباید در ملا عام باشد و حرام است، اما شلاق زدن و سنگسار و... نیست؟!

gomnamian.blogspot.com – براستی این دین چقدر غیر انسانی است، آشپزی کردن، یکی از لطیف ترین کارهای روزمره زندگی است، /اما در اسلام، آشپزی کردن چون کاری قلمداد می شود که متعلق به زنان است، اصولا کار بی ارزشی قلمداد می شود. /حال حکایت آقای جوادی املی است، او معتقد است که زنان موجوداتی بی ارزش هستند، آنها باعث به گناه افتادن مردان می شوند و باید در گوشه مطبخ ، زندانی و اسیر باشند و صد البته که مطبخ نیز نباید راه به بیرون داشته باشد و کسی بتواند داخل آنرا ببیند !/ تنها سوالی که برای من پیش آمده، این است که چرا آشپزی کردن عملی زشت محسوب می شود و باید در گوشه و خفا صورت گیرد، اما شلاق زدن و سنگسار کردن و دست بریدن و چشم درآوردن و اعدام کردن انسان ها، باید در ملا عام صورت گیرد؟! ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه