خاتمی انتخابات اصلاحات اصلاح طلبان جنبش دانشجویی خیانت جنبش سبز اصل نظام مضروعی

۹

جنبش سبز قربانی مصلحت اندیشی اصلاح طلبان!

5char.blogspot.com – در تیر هفتادو هشت در حالی که قیام دانشجویی در حال پیوندی مستحکم با مردم بود با فتوای ولی فقیه و پنبه اصلاحات سربریده شد جنبش دانشجویی هیچگاه سکوت و چراغ سبز اصلاح طلبان را در روز های خونین تیر 78 فراموش نخواهد کرد همان طور که جنبش سبز مردم آقایانی را که نقش ترمز و سوپاپ اطمینان را بازی کردند و در هر مصاحبه با رسانه دولت فخیمه !به فکر حفظ بیضه های نظام بودند را نخواهد بخشید یادمان نرود چراغ سبز خامنه ای به اصلاح طلبان صحبت های خاتمی در گرم کردن تنور انتخابات مجلس جلسات سگ دست اموز سید علی(لاریجانی) با عده ای از اصلاح طلبان پیرامون انتخابات همه نوید یک پیوند شوم را میدهند مردم که از اصلاحات و خواسته های اصلاح طلبانه عبور کرده در دامی به نام اصلاحات نخواهد افتاد در بزرگترین و مهم ترین انتخابات کشور با بیش از بیست ملیون رای به اصلاحات فدای اخم آقا!!! ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست