آزمایش موفقیت آمیز موشک چند منظوره ابابیل!

۱۳

آزمایش موفقیت آمیز موشک چند منظوره ابابیل!

sikhunak.wordpress.com – موشك فوق سري و استراتژيك چند منظوره « ابابيل » توسط يگانهاي مهندسي سپاه و زير نظر مستقيم كارشناسان و طراحان آن در حوزه قم با موفقيت كامل مورد آزمايش قرار گرفته و موجب بهت و حيرت استكبار جهاني و رژيم غاصب صهينويستي شد.در اين مرحله از رزمايش نمونه هاي متفاوت زمين به زمين،زمين به زير زمين،زير زمين به زير به بالكن،بالكن به پنت هوس،زمين به هوا، هوا به هوا، هوا به زمين، زمين به دريا،دريا به هوا،هوا به دريا،دريا به دريا،كول پرتاب و…تحت نظارت و كنترل كامل نيروهاي متخصص بومي حوزه مورد آزمايش قرار گرفته و تمامي دشمنان فرضي را نابود و مشت محكمي هم به دهان آمريكاي جنايتكار و ايادي سرسپرده استكبار جهاني كوبيدند.... ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی