هویت

۹

قوم گرایی و سو استفاده از زبان مادری

iran-vich.blogspot.com – پل براس“ Paull Brass معتقد است، نخبگان قومی برای تامین منافع مورد نظر خود، به مسائل و گرایش قومی و قومیّت دامن میزنند. در جوامع شرقی با اختصاصات و ویژگی های جوامع چند قومی این گرایش هر چند اندک و با بازیگران محدود، بستر مناسب و بحران زا خواهد یافت. لازمه این حرکت و بحران زایی، ”هم هویت کردن“ بخشی از اقوام متشکله یک سرزمین و پرداخت شالوده ی جداگانه در برابر بخش های دیگر قومی می باشد. هم هویت شدن یک قوم در عناصر زبان و نژادگان و سرزمینی، لزوماً با ستیز با بخش های دیگر همراه بوده و برای اثبات هویت مستقل و جداگانه، ایجاد مرزبندی ها و ستیزه جویی ضرورت اساسی می یابد. موجودیت یک هویت تازه تعریف شده، تنها زمانی میسر خواهد گشت که با هویت دیگری دشمنی گردد تا وجود و چه بودی، معنای روشن و قابل قبول یابد. ...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه
۱۲

کاسه ی اشکانی با نقش لنگر و دلفین

raeeka.wordpress.com – کاسه با نقش لنگر و دلفین در وسط، جنس: نقره و طلا، قدمت: سده ی دوم و نخست پیش از میلاد، قطر: 18.9 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی لنگر یکی از نماد های دوره ی سلوکی و دلفین یکی از نماد های دوره ی اشکانی است. ...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ
۱۴

تیشه به ریشه‌ی هویت

radiokoocheh.com – تخریب خانه قاجاری «صداقت» یکی از آخرین بناهای با ارزش منطقه‌ی منیریه در محدوده تاریخی سنگلج انجام شد. به گزارش ایسنا، تخریب خانه‌ی صداقت واقع در محدوده تاریخی سنگلج تهران و متعلق به دوره‌ی قاجار، با وجود ارزش‌های منحصر به فردش، کلید خورد. سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردش‌گری استان تهران درباره‌ی این خانه‌ی تاریخی و وضعیت آن به خبرنگار ایسنا گفت این خانه از جمله بناهای با‌ارزش منطقه منیریه و در محدوده‌ی تاریخی سنگلج تهران است که در اواخر دوره‌ی قاجار ساخته شده و از جمله آثار نادر شهر تهران به لحاظ معماری و تزیینات آجری منحصر‌به‌فرد است. ...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه