خرد

۵

ما ملت اسلام‌زده باید از سگ‌ها، وفاداری و خدمتگذاری یادبگیریم

fozoolemahaleh.com – کشورهایی که در آن انسانیت حکمفرماست و افرادی کاردان، حق شناس، و میهن دوست بر آن حکومت می کنند، مردم نیز به سمت راستی و خردورزی گرایش می یابند. در این کشورها، نه تنها انسان های خدمتگذار مورد قدر دانی و ستایش دولت و مردم قرار می گیرند، بلکه حیوانات هم بی آزار میمانند و چنانچه از آنان کاری مثبت در خدمت به بشر انجام پذیرد، نوازش شده بدانان توجه بیشتری خواهد شد. ...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۶ سال قبل در بخش ادیان
۱۳

تا خرد چه گوید و وجدان چه فرماید

radiokoocheh.com – در زمان جنگ ایران و عراق دوستی تعریف می‌کرد که در یک حرکت نفوذی-شناسایی، شبی وارد خاک عراق شده بود و می‌باید از معبر باریکی عبور می‌کرد. می‌گفت دستور داشتیم که اگر سرباز عراقی را در سر راه و مزاحم کار خود دیدیم او را بدون سر و صدا از پیش رو برداریم و به کارمان ادامه دهیم. دوستم ادامه می‌داد از یک خاک‌ریز که سرازیر شدم ناگهان سربازی عراقی را دیدم که پشت به من ایستاده بود، تا آمد بچرخد کاردم را کشیدم و تا آمدم دستم را روی دهانش بگذارم و گلویش را ببرم بلند به عربی گفت: «به من رحم کن». دوستم می‌گفت یک‌هو دیدم دست‌هایم شل شد و بی‌اختیار رهایش کردم، سرباز عراقی برگشت و روبه‌رویم روی زانوهایش نشست و شروع کرد آرام آرام گریه کردن. آن دوست ادامه می‌داد که بعدها با خودم فکر کردم این‌کارم چقدر احمقانه بوده است و طرف می‌توانست به محض این‌که برگشت به من شلیک کند. ...
تصویری از Khabarchin
ارسال شده توسط Khabarchin ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه