مزدوری

۱۲

زمانی که بخشی از بدن مسعود رجوی ،متهم به مزدوری برای رژیم آخوندی می شود ... !

gomnamian.blogspot.com – مجاهدین خلق ، روش کثیفی برای خفه کردن منتقدین دارند ، وقتی یک منتقدی از مجاهدین خلق و جنایات آنها سوال می کند، فورا او را متهم به مزدوری رژیم آخوندی می کنند. البته این انگ آنقدر کثیف است که منتقدین بعضا ترجیح می دهند با این مجاهدین دهن به دهن نشوند. چنین روشی ، شبیه روشی است که طرفداران رژیم اسلامی برای خفه کردن مخالفین پیشه می کنند و به مخالفین انگ جاسوسی اسراییل را می چسبانند. در کثیف بودن این شیوه ، هیچ جای شکی نیست. تنها یک ملاک در فرقه آدم کشی مجاهدین خلق ، برای سنجش اینکه کسی مزدور رژیم آخوندی هست یا نه ، وجود دارد. آن نیز خواسته های مسعود رجوی است! از نظر مجاهدین خلق ، همه انسان های روی زمین ، قابلیت بسیار بالایی برای مزدور رژیم آخوندی بودن، را دارا می باشند. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست