معراج

۹

زنان در جهنم

alcorana.blogspot.com – حضرت علی می فرماید : « روزی با فاطمه محضر حضرت محمد رسیدیم ٬ دیدیم حضرت به شدت گریه می کند . گفتم : پدر و مادرم به فدایت چرا گریه می کنی ؟ فرمود : یا علی ! آن شب که مرا به معراج بردند ٬ گروهی از زنان امت خود را در عذاب سختی دیدم و از شدت عذابشان گریستم . و اکنون گریه ام برای ایشان است . زنی را دیدم که از موی سر آویزان است و مغز سرش از شدت حرارت می جوشد. زنی را دیدم که از زبانش آویزان کرده اند و از آب سوزان جهنم به گلوی او می ریزند. زنی را دیدم که از پستانش آویزان کرده اند. زنی را دیدم که دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها بر او مسلط هستند . زنی را دیدم که کر و کور و لال بود و در تابوتی از آتش قرار داشت که مغز سرش از سوراخ های بینی اش بیرون می آمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود. زنی را دیدم که ٬ که از پاهایش در تنور آتشین جهنم آویران است. ...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان
۱۲

داستان کوتاه / وقتی که من از اتاق خواب زن همسایه به معراج رفتم ... !

gomnamian.blogspot.com – خانه ما دو تا درب داشت، از آن خانه هایی بود که وسط یک باغ واقع شده بود و دو طرفش حیاط داشت، درب اصلی خانه به خیابان اصلی شهر باز می شد و درب پشتی که در انتهای حیاط پشتی بود به کوچه بن بستی باز می شد که فقط دو درب در آن کوچه بود، یکی خانه ما بود ودیگری خانه ای که متعلق به پدربزرگ شهرام، یکی دوستانم بود. پدر بزرگش مرده بود و دوسالی می شد که کسی در آن خانه زندگی نمی کرد و خانه در شرف نابود شدن بود. اسم کوچه پشتی ، کوچه شهید بهرام وحیدی بود، اسم برادر شهرام ،بهرام وحیدی بود که قبل از انتقلاب کشته شده بود. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر
۱۲

مسلمین عزیز، اگر داستان معراج معجزه هم باشد، معجزه براق (ص) محسوب می شود و نه محمد پدو /تصویر معراج

gomnamian.blogspot.com – مسلمانان عزیز، معتقد هستند که پیامبر اسلام به همراه یک قاطر به نام براق به آسمان هفتم رفته است و این داستان مسخره فضا نوردی محمد با یک الاغ در آسمان را ، معجزه محمد می دانند. / سوالی که برای من پیش آمده، این است که اگر خر سواری محمد در آسمان ، معجزه هم محسوب شود، این معجزه براق است ، نه معجزه محمد ! / در حقیقت محمد بدون براق (ص) ، که نمی توانست به آسمان هفتم برود، لذا در حقیقت اگر کسی قرار باشد مدعی پیامبری باشد ، این حضرت براق (ص) است و اعتبار این مساله ، هیچ ربطی به پیامبر اسلام ندارد. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی
۱۳

یکی از پیامبران در جامعه گربه ها، برای به معراج رفتن تلاش می کند ...! ـ

gomnamian.blogspot.com – البته این پیامبر، از خر برای فضا نوردی استفاده نمی کند و به تکنولوژی جدید روی آورده است! /یکی از پیامبران در جامعه گربه ها، برای به معراج رفتن تلاش می کند ...! ـ ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی