بختیار و بنی صدر

۱۲

آقای بنی صدر، همانقدر که مجاهدین به مکراسی اعتقاد دارند،انگ های دار و دسته شما علیه بختیار هم درست است!/چرا اتهام علیه بختیار بی ارزش است؟

gomnamian.blogspot.com – شاید چون بسیاری از بنی صدر خواهند پرسید که چرا با بزرگ مرد آزادی خواه ایرانی ، شاپور بختیار همراه نشدی ،البته که بنی صدر پاسخی به این سوال ندارد ، اما او و دار و دسته او ، به جای قبول اشتباه ، با چسباندن انگ می خواهند بختیار را زیر سوال ببرند! / چرا این گزارش فاقد ارزش است ؟! / این گزارش ، تنها به شکل یک ریپورت معمولی ، نظر یک مدیر وزارت خارجه را به مقام بالاتر منعکس می کند و هیچ سندی برای این ادعا ارایه نمی دهد. / صدام و بریتانیا ، در آن زمان رابطه خوبی نداشته اند، صدام بیشتر در بلوک شرق بود، لذا اطلاعات مقامات بریتانیا ، الزاما صحیح نیست. / ده ها سند مشابه وجود دارد، که مقامات وزارت خارجه بریتانیا اشتباه کرده اند، مثل پیش بینی های انها درباره انقلاب ایران ! / چرا بعد از سرنگونی صدام و روی کار آمدن حکومت نزدیک به رژیم ایران در عراق ، هیچ سندی برای محکوم کر ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست
۱۱

بختیار علیه فاشیست های نازی جنگیده است، مگر می شود با صدام دست دوستی بدهد ؟!

gomnamian.blogspot.com – بختیار انسان بزرگی بود که زمان جنگ جهانی دوم، علیه فاشیست های نازی جنگیده است، بسیار بعید است که این انسان بزرگ ، با یک دیکتاتور جنایتکار ، چون صدام حسین دست دوستی بدهد و با او همکاری کند! / جدای از اینکه این همکاری ، بسیار دور از ذهن می نماید ، بایسته و شایسته است که مدعیان یک مدرک محکم و قابل بررسی ارایه کنند، وگرنه نظر یک مدیر وزارت امور خارجه نمی تواند به عنوان سند علیه بختیار عنوان شود. ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست