موسسه هویت

۱۲

آقای خزعلی، سابقه شما سابقه روشنی نیست، ممکن است یک تصویر از خودتان بعد از آزادی زندان ارایه کنیدتا ما اثر اعتصاب غذا را ببینم؟

gomnamian.blogspot.com – قطعا یک اعتصاب غذایی که قریب چهار هفته طول کشیده است، باید شما را بشدت لاغر کرده باشد، /آقای خزعلی ، با پوزش فراوان ، شما سابقه بسیار مشکوکی دارید و در رزومه شما، غیر از رانت خواری، سابقه همکاری با یکی از کثیف ترین افراد رژیم ایران ، یعنی سعید امامی وجود دارد و شما نه تنها از سعید امامی دفاع کرده اید، بلکه کتاب هویت را نیز چاپ کرده اید. من بشدت نسبت به عملکرد شما مشکوکم، چطور نسرین ستوده ، وکیل با شرفی که دنیا به احترام او کلاه از سر بر می دارد، اعتصاب غذای طولانی تری از شما کرد ، اما آزاد نشد؟! / ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست