علی بن ابی طالب

۱۱

چرا امام علی برای کتک زدن این زن ، نوچه با خودش برده است ؟! یعنی علی بن ابی طالب زورش به یک مرده هم نمی رسیده است ؟

gomnamian.blogspot.com – یکی از سایت های نیمه دولتی ، یک مطلبی گذاشته در مورد شب اول قبر و داستانی را نقل کرده که یک دختر، شب اول قبر شاهد بوده که علی به همراه دو فرشته ، نکیر (!) و منکر به سر قبر یک بدبختی آمده و بعد علی بن ابی طالب ، مثل بچه های شش ساله عقده ای (!) ، به آن فرشته ها گفته که من امام این زن نیستم ، و فرشته ها هم آن زن بدبخت را که تازه مرده بوده است (!) ، با گرز به باد کتک گرفته اند ! / سوالی که برای من پیش آمده ، این است که چرا امام علی ، خودش آن زن را کتک نزده است و چرا اصلا تنها نیامده است ؟! یعنی امام علی زورش به یک مرده هم نمی رسیده است ؟ ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان