القائده

۱۲

مردم لیبی، اگر قدافی و حاکمان دیروز را پشت بام یک مدرسه دار زدید، بدانید که مانند سی سال پیش مردم ایران مسیر را اشتباه شروع کرده اید.

gomnamian.blogspot.com – شاید وقتی رفتار مخالفین قدافی را با خاندان قذافی دیدیم، بتوان در اینباره اظهار نظر کرد، اخباری وجود دارد که شورشیان ، از دادگاه لاهه درخواست کرده اند که چند سلول آماده کند، چون آنها قصد دارند قذافی و پسرانش را به دادگاه لاهه بفرستند. / اگر واقعا شورشیان چنین کنند، می توان به آینده لیبی امیداوار بود ، می توان نشانه هایی را از مدنیت در این جامعه فلک زده مشاهده کرد ، اما اگر آنها را اعدام انقلابی کنند نشانه بدی است، شروع اعدام ها نشان می دهد که مدنیت در آن جامعه قوامی ندارد و زور و خشونت ، حرف می زند. / بین لیبی و مصر ، تفاوت بسیار است، مردم مصر، مردمی با فرهنگ بالا(در قیاس با دیگر کشورهای همسایه) هستند ، فعالین مدنی سالهاست که در تلاش برای گستراندان مفهوم و معنای دمکراسی در آن کشور هستند ، اما در لیبی چنین نیست. / دمکراسی فقط به کمک توپ و تانک و با سرنگونی دیکتاتور به دست نمی آید، ب ...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست